Praktijkdocenten halen het VCA-VOL diploma

09-11-2020
Er is in de afgelopen jaren nogal wat ontwikkeling geweest in de praktijkvakken op De Sprong. Er worden meer praktijk examens afgelegd en certificaten behaald. Hiervoor zijn steeds meer machines en gereedschappen aangeschaft waar de leerlingen mee leren werken. Wij vinden veilig werken belangrijk op De Sprong. Vorig jaar hebben we op basis van de Arbowet een veiligheidsreglement gemaakt voor de praktijklessen. Voor de leerlingen is dit vertaald in 5 regels die in iedere praktijkruimte duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. Recent hebben we dit traject afgesloten met het behalen van het VCA-VOL diploma door praktijkdocenten bij DGS Arbo & Veiligheid in Sliedrecht.
Leerlingen kunnen bij ons het VCA Basis diploma halen. De VOL cursus (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) leidt op tot een coachende rol. Zes collega's hebben dit diploma nu in hun bezit en zijn zo een vraagbaak voor leerlingen én collega's. Op deze manier streven we ernaar risico's te beheersen en arbeidsongevallen te voorkomen.