PSO

Wat is PSO?
PSO is voor onderbouwleerlingen (1e en 2e jaar) die "De Sprong" bezoeken een brede oriëntatie/kennismaking op 4 verschillende sectoren. Deze sectoren zijn: Economie, Groen, Techniek en Zorg en Welzijn. Centraal hierbij staan de "4 V's"; Verbazen, Verkennen, Verwonderen en Verbreden. PSO valt binnen "De Sprong" onder de leerlijn "arbeidstoeleiding" en is de ader van ons onderwijs.

In het 1e leerjaar ligt het accent op het kennismaken met de 4 verschillende sectoren (Later wordt "Zorg en Welzijn" gespitst met een deel Horeca). Het 2e jaar is een verdieping in de 4 verschillende sectoren. Na een uitgebreide oriëntatie/kennismaking kunnen de leerlingen aan het einde van het 2e jaar, op basis van eigen ervaringen een keuze maken voor een sector. PSO heeft als doel een doorgaande praktische lijn vanuit de onderbouw naar de bovenbouw te bewerkstelligen.
 

Wat is het doel van PSO?
Het doel van PSO is dat elke leerling zich Praktisch op de verschillende uitstroomSectoren
kan Oriënteren. Het 2e doel is de praktische zelfredzaamheid van een leerling.
Dit door middel van:
 • Het ontdekken/ontwikkelen van eigen affiniteit/interesse in één van de 4 sectoren. Bij voorkeur op een contextrijke, realistische en uitdagende manier.
 • Het oriënteren op de verschillende mogelijkheden binnen de 4 sectoren, waarbij het aanleren van basisvaardigheden/arbeidsvaardigheden centraal staat.
 • PSO tracht leerlingen zoveel mogelijk beelden te geven hoe het in het bedrijfsleven werkt.
 • PSO wil leerlingen zichzelf laten verbazen, verwonderen, sectoren verkennen en kennis hierover verbreden.
Inhoud van PSO.
Binnen de PSO wordt er gewerkt met 4 sectoren die ieder hun eigen kleur en pictogram hebben, waardoor het voor de leerlingen herkenbaar is. Elke sector heeft 4 onderdelen:
 
Techniek Zorg + Welzijn
 
 • Hout
 • Fietstechniek
 • Electra
 • Klussen
 
 • Schoonmaken
 • Verzorging
 • Koken
 • Catering
Economie Groen
 • Verkoop
 • Magazijn
 • Ontvangstbalie
 • Logistiek
 
 • Bloem/plant
 • Dier
 • Onderhoud groen
 • Onderhoud terreinen en gebouwen
 
Elke sector komt 10 weken lang aan bod, elke dag 1 ½ uur (1 onderdeel per dag, zie voorbeeld hieronder). Voor onze leerlingen is het van belang dat er een duidelijke structuur wordt aangeboden. Zijn leerlingen op maandag nog niet klaar met hun opdracht van het "Onderdeel Hout" gaan ze hier niet de volgende les (de volgende dag) mee verder, dit gebeurt pas dan weer in de week erna.

 
Vb. Sector Techniek    
Elke Maandag
 
Onderdeel Hout 10 weken lang
Elke Dinsdag
 
Onderdeel Klussen 10 weken lang
Elke Donderdag
 
Onderdeel Fietstechniek 10 weken lang
Elke Vrijdag
 
Onderdeel Elektro 10 weken lang
 
Per 10 weken worden de leerlingen 1 à 2 keer in contact gebracht met het bedrijfsleven om te ervaren hoe het in de echte wereld gaat (exposure). Dit mag per sector een willekeurig onderdeel zijn. Exposures worden door de PSO docent zelf geregeld. Vb. Binnen de sector "Techniek" kun je denken aan een bezoekje naar de fietsenmaker (dit valt onder het onderdeel "Fietstechniek"). Binnen de sector "Groen" kun je denken aan een bezoekje naar de kinderboerderij  (dit valt onder het onderdeel "Dier").
 
De PSO voor de 1e jaars leerlingen wordt in principe gegeven door de 1e jaars mentoren. Alle PSO-lessen worden in principe gegeven in het daarvoor bestemde lokaal. Leerlingen krijgen PSO in hun eigen groep.


Leerlingenmap
Elke leerling heeft zijn eigen PSO-Map. Hierin zitten aftekenlijsten van alle sectoren gesorteerd per onderdeel (4 lijsten per sector, 1 lijst per onderdeel). Op deze lijsten staan alle opdrachten voor de gehele periode (10 weken, per onderdeel). De PSO-docent kan de opdrachten hierop aftekenen en de leerling kan zien welke opdrachten hij/zij "behaald" heeft. Hierbij is ook nog ruimte voor op- en/of aanmerkingen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar map en als ze deze niet bij zich hebben worden de opdrachten niet afgetekend.
 
Leerlingen nemen zo zelfstandig mogelijk deel aan de lessen. De werkvorm van de te geven lessen verschilt per sector/onderdeel. Er kan door de PSO-docent gekozen worden voor een klassikale werkvorm of een circuit werkvorm, deze heeft bij "De Sprong" de voorkeur. Dit is echter sterk afhankelijk van welke les er gegeven wordt en het niveau van de 1e jaars groep.


Beoordeling van leerlingen in de PSO
Per Sector wordt bij de leerlingen 1X de "Sprongba" afgenomen. Dit betekent dat er na 1 schooljaar PSO er 4 "Sprongba-observaties" zijn. 1X onderdeel Groen, 1X onderdeel Economie, 1X onderdeel Techniek en 1x onderdeel Zorg & Welzijn. De observatie wordt gedaan door de PSO-docent. Mocht het zo zijn dat er meerdere PSO-docenten binnen 1 sector lesgeven heeft het de voorkeur dat deze docenten ook de "Sprongba" afnemen.