Peer 2 Peer

Op praktijkschool de Sprong wordt gewerkt met Peer2Peer, een internationaal toegepaste methode. De Peer2Peer methodiek biedt scholen de mogelijkheid om hun leerlingen actief te betrekken bij elkaars leerproces. Leerlingen spreken dezelfde taal, zijn direct in hun communicatie naar elkaar, delen vaak dezelfde belevingswereld en zijn vaak rolmodel voor andere leerlingen. Wij zien onze school daarom als een leergemeenschap waarin leerlingen niet alleen van docenten leren maar ook van elkaar.
Leerlingen die als Peer Tutor aan de slag gaan worden zorgvuldig opgeleid en begeleid. Door Peer Tutor te worden leren leerlingen hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen in een veilige (school)context. Leerlingen leren onder andere samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, situaties goed te beoordelen, aandacht en begrip te tonen en feedback te geven. 

Kortom, niet alleen de leerlingen die begeleiding krijgen maar ook de leerlingen die begeleiding bieden, groeien en maken vorderingen in hun eigen ontwikkeling en leerproces. Op de Sprong werken wij met een drietal Peer Tutor rollen:

1) Peer Tutor Praktijkvak
Leerlingen in de bovenbouw kunnen in aanmerking komen om Peer Tutor Praktijkvak te worden. De mentoren kijken wie er geschikt zijn. Deze leerlingen worden besproken in de leerlingbespreking. De geselecteerde Peer Tutoren gaan leerlingen in de onderbouw begeleiden. Het theoriegedeelte van de Tutor training bestaat uit zes cursusmomenten van 1,5 uur. De training wordt gegeven door Danielle De Bruijne (coördinator Peer2Peer). Na het theoriegedeelte volgt er een praktijkgedeelte (6 middagen). Leerlingen gaan dan de geleerde theorie toepassen in de praktijkvakken van de onderbouwgroepen. Zo ondersteunen ze de leerkracht van het praktijkvak.

2) Peer Tutor Zelfstandig Reizen
In 2011 zijn wij gestart met een pilot Peer Tutor Zelfstandig Reizen. Dit betekent dat leerlingen andere leerlingen helpen bij het zelfstandig reizen. Omdat diverse gemeentes het taxivervoer niet meer kunnen subsidiëren, zijn leerlingen genoodzaakt zelfstandig te gaan reizen. De pilot is een succes gebleken. Hierdoor hebben al een groot aantal leerlingen geleerd, door middel van een Peer Tutor, om zelfstandig te reizen.
Elk jaar worden Peer Tutoren geselecteerd om leerlingen te begeleiden met het zelfstandig reizen. De Peer Tutoren Zelfstandig Reizen volgen hiervoor een theoriecursus van 4 weken. Daarna gaan zij 5 keer oefenen in de praktijk. De Peer Tutoren gaan ook op bezoek bij de ouders van de leerlingen die zij gaan begeleiden bij het zelfstandig reizen.

3) Peer Tutor Pleinwacht
In 2012 is de school begonnen aan een pilot Peer Tutor Pleinwacht. Dit betekent dat leerlingen uit de bovenbouw pleinwacht lopen op het onderbouwschoolplein. Na een training van drie weken, gaan de bovenbouw leerlingen pleinwacht lopen. Dit doen zij niet alleen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig tijdens de pleinwacht. De Peer Tutoren moeten altijd samen zijn. Een Peer Tutor kan een leerling aanspreken, de andere Peer Tutor observeert wat er gebeurt en op die manier werken ze aan hun sociale vaardigheden. De Peer Tutoren mogen een onderbouw leerling geen straf geven, daar zijn de leerkrachten voor. De onderbouwleerlingen moeten wel luisteren naar de Tutoren Pleinwacht.

Certificaat
Na het succesvol afronden van het praktijkgedeelte krijgen de leerlingen een officieel certificaat, aangemaakt door de Peer2Peer organisatie wat ze van pas komt voor stageplekken en bij het solliciteren naar een baan.