Ondersteuningsteam (OT)

Het ondersteuningsteam ondersteunt de leerkrachten bij het samen met de leerling werken aan het Individuele Ontwikkelings Plan. Mentoroverstijgende zaken worden in overleg met alle betrokkenen besproken in het OT.  De volgende personen  maken deel uit van het OT: de zorgcoördinator, de GZ-psycholoog, de maatschappelijk werkster en de diverse BPO-ers (voormalig rugzakbegeleiders, nu begeleiders passend onderwijs). Het OT komt wekelijks bij elkaar en alle zaken die besproken worden, worden via de mentor teruggekoppeld naar de leerling en ouders.