Het SchoolteamInterim-directeur: Joanne Klumpers

Team Locatie Sliedrecht:
Mevr. D. van Tilburg (teamleider Sliedrecht) 
Mevr. C. van 't Hoff (coördinator zorg Sliedrecht)

Mentoren Onderbouw:
Dhr. L. Coerts (mentor en docent sport en spel)
Mevr. D. de Bruijne (mentor)
Mevr. M. Verhoeven (mentor)
Dhr. H. Harmans (mentor)
Mevr. K. Gahrmann (mentor)

Docenten Bovenbouw:

Mevr. M. Streefkerk (mentor)
Mevr. J. Verbeek (mentor en sectorspecialist techniek)
Mevr. R. Keller (mentor)
Dhr. K. Bezemer (mentor
en sectorspecialist tuin)
Mevr. A. Meulblok (mentor, sectorspecialist horeca en maatschappelijke stage)    
Dhr. A. van der Graaff (mentor en docent sport en spel)
Dhr. J van der Linden (docent techniek, lassen en VCA)
Mevr. D. v.d. Pol (mentor en coördinator didactiek)

Ondersteunend personeel Sliedrecht :
Mevr. M. Kooijman (administratie) 
Mevr. M. van Es (administratie) 
Dhr. M. van Gastelen (conciërge)
Dhr. D. van Driel (conciërge) 
Mevr. A. Velthuis
Mevr. J.Fletcher
Mevr. I. Palit
Mevr. E. van der Keur

Zorg Advies Team (extern):
Dhr. E. Jenster (psycholoog)
Mevr. N.Mrahorovic (schoolarts)
Dhr. S. Stremler (politie)
Mevr. E.M. van Rooijen (leerplichtambtenaar)
Mevr. A. Rietveld (
maatschappelijk werk)
Dhr. M. Noorland (begeleider passend onderwijs)


Locatie Zwijndrecht
Mevr. A. Kerpitzis (teamleider Zwijndrecht) 
Dhr. J. Broekhuizen (coördinator zorg Zwijndrecht)

Mentoren Onderbouw:
Dhr. D. de Bruijne (mentor)
Dhr. R. Havelaar (mentor)
Dhr. M. Damen (mentor)
Mevr. J. Aleven (mentor)

Docenten Bovenbouw:
Mevr. J. Verbaarendse (
mentor en coördinator didactiek)
Dhr. M. Dirven (mentor en sectorspecialist techniek)
Mevr. B. Schot (mentor en sectorspecialist economie)
Dhr. R. Kilian (mentor en sectorspecialist horeca en maatschappelijke stage) 
Mevr. I. Stal (mentor en docent groen)
Dhr. J Zwaving (mentor en docent sport en spel)
Dhr. J van der Linden (docent VCA)


Ondersteunend personeel Zwijndrecht :
Mevr. M. Jongenengel
Mevr. P. Goldberg
Mevr. K. Marcussen
Mevr. N. Diender
Mevr. J. Hamers

Zorg Advies Team (extern): 
Mevr. J. Greaves (schoolarts)
Mevr. M. Geertzen (maatschappelijk werk)


Team StageWerk:
Dhr. M. Gahrmann (stagecoördinator) 
Mevr. N. van Tuijl
Dhr. C. Goos
Mevr. M. Coerts
Mevr. A. Barth