Het Schoolteam


Directeur: Patricia Bijloo

Team Locatie Sliedrecht:
Mevr. A. Kerpitzis (teamleider) 
Dhr. R. Kilian (teamleider)  
Mevr. C. van 't Hoff (coördinator zorg Sliedrecht)

Mentoren Onderbouw:
Dhr. L. Coerts (mentor en docent sport en spel)
Mevr. M. Verhoeven (mentor)
Dhr. H. Harmans (mentor)
Mevr. K. Gahrmann (mentor)

Docenten Bovenbouw:

Mevr. M. Streefkerk (mentor)
Mevr. J. van der Bliek (mentor en sectorspecialist techniek)
Mevr. R. Keller (mentor)
Dhr. K. Bezemer (mentor
en sectorspecialist tuin)
Dhr. A. van der Graaff (mentor en docent sport en spel)
Dhr. J van der Linden (docent techniek, lassen en VCA)
Mevr. D. v.d. Pol (mentor en coördinator didactiek)

Ondersteunend personeel Sliedrecht :
Mevr. M. van Es (administratie) 
Dhr. M. van Gastelen (conciërge)
Dhr. D. van Driel (conciërge) 
Mevr. A. Velthuis
Mevr. J.Fletcher
Mevr. I. Palit

Zorg Advies Team (extern):
Mevr. F. van Heese (psycholoog)
Mevr. N.Mrahorovic (schoolarts)
Dhr. S. Stremler (politie)
Mevr. E.M. van Rooijen (leerplichtambtenaar)
Mevr. A. Rietveld (
maatschappelijk werk)
Dhr. M. Noorland (begeleider passend onderwijs)


Locatie Zwijndrecht
Mevr. A. Kerpitzis (teamleider) 
Dhr. R. Kilian (teamleider) 
Dhr. J. Broekhuizen (coördinator zorg Zwijndrecht)

Mentoren Onderbouw:
Mevr. D. de Bruijne (mentor)
Dhr. R. Havelaar (mentor)
Dhr. M. Damen (mentor)
Mevr. J. Aleven (mentor)

Docenten Bovenbouw:

Dhr. M. Dirven
Mevr. B. Schot
Mevr. I. Stal
Dhr. G. Liu
Mevr. M. Bottse
Dhr. M. Noorland

Ondersteunend personeel Zwijndrecht :
Mevr. M. Jongenengel
Mevr. P. Goldberg
Mevr. K. Marcussen
Mevr. N. Diender
Mevr. J. Hamers
Mevr. C. van Driel

Zorg Advies Team (extern): 
Mevr. J. Greaves (schoolarts)
Mevr. M. Geertzen (maatschappelijk werk)


Team StageWerk:
Dhr. M. Gahrmann (stagecoördinator) 
Mevr. N. van Tuijl
Dhr. C. Goos
Mevr. M. Coerts
Mevr. A. Barth
Mevr. N. van der Wal