SPON

Onze school wordt samen met zes andere scholen voor speciaal (basis) onderwijs en praktijkonderwijs beheerd door het bestuur van de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs. De organisatie is in de regio bekend onder de naam SPON.

SPON biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan een (lichte) verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke of meervoudige beperking of langdurig ziek zijn. We vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. We streven naar een vertrouwde en prettige omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We zetten expertise in op het gebied van aangepast onderwijs, (para)medische zorg en persoonlijke ondersteuning om dat te bereiken. Zo willen we iedere leerling voorbereiden op een overstap naar vervolgonderwijs, een plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding. Ons doel is dat hij/zij zo zelfstandig mogelijk kan leven in onze complexe maatschappij.
 
Stichting SPON
Postbus 1024
3360 BA Sliedrecht                              
Website: www.spon.nu
 
De SPON-locaties
De Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Onderwijs aan leerlingen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen
  • De Steenen Kamer, Zwijndrecht
  • De Kameleon, Papendrecht
Onderwijs voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML)
  • Bleyburgh so, Sliedrecht
  • Bleyburgh vso, Sliedrecht
  • De Kleine Wereld so/vso, Gorinchem
  • De Stroom vso, Dordrecht
Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML), Langdurig Zieken (LZ) en Onderwijs aan leerlingen met een Lichamelijke en/of Meervoudige beperking (LG, MG en EMB)
  • Kiem, Dordrecht
Onderwijs voor voortgezet onderwijs
School voor Praktijkonderwijs
  • De Sprong, Sliedrecht en Zwijndrecht
VMBO
  • Griendencollege, Sliedrecht
Voor meer informatie over onze locaties zie onze website www.spon.nu