Schooltijden

Schooltijden
Maandag       08.45 uur - 14.30 uur
Dinsdag         08.45 uur - 14.30 uur
Woensdag     08.45 uur - 14.30 uur
Donderdag    08.45 uur - 14.30 uur
Vrijdag            08.45 uur - 14.30 uur
 
Pauze
Alle groepen hebben 's ochtends een pauze van 10.30 - 11.00 uur en 's middags een pauze van 12.30 - 13.00 uur. Van deze 30 minuten eten de leerlingen het eerste kwartier in de klas en het tweede kwartier zijn de leerlingen buiten op het schoolplein.