Stagebegeleiding

Leerlingen die stage lopen of een traject volgen binnen een leerwerkcentrum worden door de stagebegeleiders van het Bureau Stagewerk begeleid.
Tijdens het gehele stagetraject vindt er op structurele basis begeleiding plaats. 
Deze begeleiding bestaat onder andere uit:
  • Het voorbereiden van een leerling op een te volgen stage.
  • Het voeren van begeleidingsgesprekken met de leerling.
  • Het voeren van gesprekken met de praktijkbegeleider.
  • Het onderhouden van contacten met officiële instanties.
  • Het in kaart brengen van de leerresultaten van de leerling tijdens en aan het einde van de stage.
  • Het begeleiden van de leerling naar een uiteindelijke werkplek op de arbeidsmarkt.