Stage

Leerlingen werken op school aan het eigen maken van kennis en vaardigheden. Dit noemen wij de competenties. Dit ontdekken ze onder andere tijdens de LOB lessen en de stages die ze per leerjaar volgen.
Wat wij belangrijk vinden als school is om te benadrukken dat wij in de school leren maar ook zeker daarbuiten. Stages vormen daarom een belangrijk onderdeel binnen ons lesprogramma. 
Stage loopt als een rode draad door alle leerjaren heen. Stage valt en staat met goede begeleiding, daarom hebben wij als school een team stagebegeleiders klaar staan om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te begeleiden. Leerlingen, ouders en bedrijven ervaren dit als prettig en vormen zo samen met elkaar een hecht team.

De stages worden als volgt opgebouwd:
 
Wie Vorm Dage/uren Begeleiding
Eerste leerjaar Sprong-doet 1 dag Mentor
Tweede leerjaar Maatschappelijke stage 1 week Mentor en stagebegeleider
Derde leerjaar Carrousel 1 dag per week 
7 uur
Stagebegeleider
Vierde leerjaar Individuele stage Maandag en dinsdag
8 uur
Stagebegeleider
Vijfde leerjaar Individuele stage Woensdag tot vrijdag
9 uur
Stagebegeleider